5 Harta yang Wajib Dizakati

Zakat wajib pada benda-benda berikut :

  1. Dari Hewan adalah unta, sapi (termasuk kerbau) dan domba.
  2. Dari Buah-buahan adalah kurma dan anggur.
  3. Dari Biji-bijian adalah seperti gandum, kacang, dan beras serta makanan pokok yang dimakan pada keadaan normal.
  4. Dari perhiasan adalah emas dan perak.
  5. Dari non emas dan perak adalah harta dagangan.

Sumber : Kitab Syarah Sittin Masalah, Penyusun : Syekh Ahmad Romli

Iklan